Рекомендації WAPOR


 Рекомендації  WAPOR (Світова асоціація досліджень громадської думки) щодо проведення екзит-полів та виборчих прогнозів


Написано: Комітетом екзит-полів WAPOR
Схвалено: Радою WAPOR, 10 грудня 2006 року

Громадська думка – це вирішальна сила у процесі формування і перетворення суспільства. Належним чином організоване, проведене та донесене до громадськості опитування надає необхідну для неї інформацію від виміру думок до переконань і в такий спосіб дає змогу цьому голосу бути почутим. Цей документ надає рекомендації щодо проведення екзит-полів та виборчих прогнозів у день виборів.

ОЦІНЮВАННЯ ЕКЗИТ-ПОЛІВ ТА ВИБОРЧИХ ПРОГНОЗІВ

Екзит-поли – це опитування виборців, яке проводиться після того, як вони вже проголосували, і не пізніше, ніж у самий день виборів. Втім, можуть бути долучені й попередні опитування тих осіб, що голосують поштою, або тих, хто голосуватиме достроково. У деяких країнах у день виборів не можна проводити опитування у місцях голосування, але, як правило, інтерв’ювання все ж відбувається за межами виборчих дільниць.


Екзит-поли здатні виконувати три різні функції, які не виключають одна одну: передбачати результати виборів; описувати моделі підтримки виборцями партій, кандидатів та проблем вибору та підтримувати подальші наукові дослідження. Основна різниця між цими трьома функціями полягає в тому, які саме результати буде сформовано і як їх буде поширено.

Екзит-поли, які використовуються для прогнозування результатів виборів, мають оголошуватися одразу по закритті виборчих дільниць. Кожна затримка у поширенні результатів неминуче викличе запитання щодо легітимності проведення екзит-полу. А якщо єдиною метою екзит-полу є аналіз – швидке опублікування його результатів менш важливе.

Існують країни, де виборче законодавство забороняє публікувати дані екзит-полів до моменту закриття виборчих дільниць. WAPOR та ESOMAR в принципі проти регуляції проведення та оприлюднення опитувань. Однак жодні твердження й тлумачення щодо результатів виборів, що ґрунтуються на екзит-полах, не мають бути опубліковані доти, доки опитування не завершиться. У загальнонаціональних виборах це означає, що результати опитувань в окремих менших виборчих одиницях можуть повідомлятися одразу по закритті виборчих дільниць у цих місцевостях, не чекаючи на закриття усіх виборчих дільниць. Описова ж інформація, що не стосується виборчих результатів, може бути опублікована до закриття виборчих дільниць.

ЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ

Дослідники громадської думки загалом, а ті, хто проводить екзит-поли зокрема, повинні дотримуватися певних загальних принципів дослідження:

1. Екзит-поли, здійснювані заради громадської потреби, мають бути безсторонніми та безпартійними. Екзит-поли – це наукові дослідження, що проводяться заради накопичення даних та розповсюдження інформації щодо електоральних результатів. Вони не є засобами партійної пропаганди.

2. Методика має бути прозорою, публічною та належним чином задокументованою. Цього можливо досягти шляхом публічного оприлюднення методики до моменту проведення екзит-полу, а також шляхом дотримання "мінімальних стандартів", вказаних у цьому документі. Рекомендується також, щоб на момент використання результатів екзит-полу для аналізу отримані дані (без індивідуальної ідентифікації) разом з відповідним документуванням були передані до громадських архівів та/або розміщені на веб-сайті – задля можливості загального доступу.

3. Збирачі даних мають проводити свої дослідження в такий спосіб, щоб результати опитувань виборців були точними та достовірними, а також дотримуватися певних процедурних і технічних стандартів, вказаних у цьому документі.

4. При повідомленні результатів опитувань виборців збирачі даних та аналітики повинні надзвичайно уважно стежити за тим, щоб їх інтерпретація та висновки повністю ґрунтувалася на одержаних даних. Жодні спекуляції та особисті коментарі не повинні бути озвучуватися як такі, що засновані на одержаних даних. Обмеженості та слабкості у дизайні екзит-полу, у процесі його проведення та отриманих результатах неодмінно мають зазначатися в усіх звітах та аналізах. Результати мають бути надані громадськості та усім іншим зацікавленим сторонам за допомогою усіх можливих ЗМІ і бути доступними одночасно для усіх.

5. Ідентифікація респондентів у екзит-полах має бути захищена. У записах щодо кожного виборця не має бути вказана жодна ідентифікаційна інформація (тобто ім’я, адреса та інші індивідуальні дані), а набір отриманих даних не має допускати жодної можливості розкриття особистості респондента. Щоб обмежити можливість дедуктивного розкриття, не слід вказувати дрібні географічні деталі – скажімо, номер виборчої дільниці.

МЕТОДИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКЗИТ-ПОЛУ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ

Методи списку виборців мають бути загальноприйняті як goodsurveypractice і має бути виявлений перед поведінкою списку виборців виходів, також як і з будь-яким проектом або аналізом або подальшою суспільною редакцією набору даних.
Методи опитування повинні бути узяті найкращі з практики опитувань та відкритими до проведення екзит-полу, так само як будь-який проект, аналіз чи публічне представлення отриманих даних.

Дані, які, як мінімум, мають бути надані громадськості: ці пункти повинні бути розкриті при будь-якому представленні екзит-полу, або ж коли здійснюється якийсь проект. Бажаною практикою було б відкрити якомога  більше методології,  особливо – питання, що відмічені зірочкою,  які мають бути розкриті до Дня Виборів.
*Спонсор екзит-полу
*Назва соціологічної компанії або основного дослідника; попередній досвід (якщо такий є) проведення екзит-полів; чи має збирач даних якісь бізнесові або особисті зв’язки із політичними партіями, кандидатами, політичними організаціями та урядовими установами.
*Назва організації, відповідальної за аналіз та проектування (якщо це різні організації)
*Кількість інтерв’ю
*Кількість точок опитування
*Схема вибірки
*Географічне поширення і охоплення
*Яким чином відбиратимуться точки опитування
*Де саме братимуться інтерв’ю: на виборчих дільницях, вдома у виборців, телефоном тощо.
*Будь-які юридичні обмеження на процес збирання даних здатні вплинути на точність опитування (наприклад, мінімальна відстань опитувальників від виборчих дільниць)
*Часовий термін опитування
*Ким є інтерв’юери – штатними працівниками чи найманими особами
*Яким чином гарантована анонімність респондента (паперові анкети тощо)
*Схема інтерв’ювання або опитування, а також інструкції
*Які з результатів базуються на частині вибірки, а не на усій вибірці
*Опис точності результатів, включно з оцінкою похибки вибіркового дослідження
*Моніторинг та валідізація процедур (якщо такі є)
*Процедури зважування
*Рівні досяжності (використовуючи одне з визначень у виданні AAPOR/WAPOR “Standard Definitions: Final Dispositions of Case Codes and Outcome Rates for Surveys”) та відсоток «не відповідей» на кожне питання про голосування
*Будь-яке відоме зміщення внаслідок відсутності відповідей
*Загальний опис того, як робитмуться передбачення і види використаних перемінних, а також, чи будуть застосовані якісь коригування відносно не отриманих відповідей.
*Знаний дизайн-ефект

Інколи політичні партії можуть виявляти претензії стосовно приватних даних. Такі претензії також вимагають документування. Будь-які публічні посилання на результати екзит-полу повинні робитися з врахуванням цих принципів та вимог.

Бажані практики: Ті, хто проводитиме екзит-поли, повинні завжди користуватися загальноприйнятими науковими методами. Втім, існує чимало добрих практик, які використовуються спеціально для екзит-полів.

У екзит-полах зазвичай застосовують метод кластеризації у формуванні вибірки. З огляду на те, що різні групи можуть робити спроби чинити вплив на виборців та/або респондентів екзит-полу, від дослідників не очікується розкриття конкретних елементів вибірки чи місця опитування.

Екзит-поли передбачають збирання інформації впродовж усього дня голосування. Ймовірнісна вибірка (або повний перепис) для інтерв’юерів на місцях голосування є єдино прийнятним методом відбору. Квоти не прийнятні для вибірки на виборчих дільницях.

Загальнонаціональний екзит-пол має репрезентувати всю країну, з охопленням у вибірці 95% населення. Якщо ж основа вибірки покриває менш ніж 95% населення, то таке рішення потребує належного обґрунтування.

Дослідники (полстери) повинні мати на увазі взаємовідношення між малими дільницями, щодо яких рахуються голоси і які можуть також слугувати як кластери для інтерв’юерів екзит-полу. Один зі способів оцінки результатів екзи-полу – це порівняння дійсних результатів виборів та передбачень, зроблених на підставі опитувань на цих самих дільницях. Таке порівняння точності на малих дільницях – як правило на рівні виборчої дільниці – є найкращим способом усвідомлення успішності проведення екзит-полу. Проте існують ситуації, коли це неможливо здійснити, через те, що розрахунки не звітуються за невеликими дільницями або коли одиниці вибірки не збігаються з дільницями голосування.

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ЇХ ОПРИЛЮДНЕННЯ

Виборчі прогнози можуть здійснюватися у інший спосіб, ніж інтерв’ювання виборців на виході з виборчих дільниць. І хоча більшість прогнозів базується на інтерв’юванні виборців одразу після того, як вони проголосували на виборчих дільницях, існують й інші моделі прогнозування, які включають:
-- персональне інтерв’ювання виборця, телефоном чи за допомогою інших засобів комунікації після або до того, як він проголосував;
-- підрахунок офіційних голосів на відібраних за допомогою вибірки дільницях, зазвичай відомий як «швидкий підрахунок»;
-- об’єднання різних методів.

Прогноз є оцінкою, яка веде до висновку щодо результатів виборів на територіях різного юридичного підпорядкування – країни загалом, штату або регіону. Подібне може відбутися у двох відмінних ситуаціях:

У разі, якщо перемога кандидата базується на загальній кількості голосів за певну державну чи партійну посаду, тоді прогноз розподілу цих голосів і є прогнозом результатів виборів у цій юрисдикції.

У разі, коли перемога кандидата базується на голосах множинної юрисдикції, подібно до виборів до Парламенту, коли голоси віддаються у окремих округах, або на виборах Президента, коли голоси акумулюються, базуючись на перемогах у багатьох юрисдикціях, висновок стосовно того, яка партія має більшість місць у новообраному парламенті або хто з кандидатів на президентських виборах має виграшну кількість голосів, є прогнозом локальних результатів на національний рівень.
Прогноз не вимагає досягти висновку стосовно кожної суб-юрисдикції. Він вимагає досягти висновку лише стосовно результату загальної юрисдикції.

Проект не вимагає досягти висновку стосовно кожної суб-юрисдикції. Він вимагає досягти висновку лише стосовно результату загальної юрисдикції.
Метою будь-якого прогнозу є висновок щодо виборів певної юрисдикції. Вибірка щодо спільноти певного юридичного підпорядкування повинна бути адекватною для не викривленого висновку з істотною/відповідною мірою вірогідності оцінки. Загальнонаціональний проект як правило вимагає охоплення усього населення країни, коли основа вибірки включає щонайменше 95% населення країни.

Часом досліджуються лише певні частини країни  (наприклад, лише конкуруючі регіони). Але якщо використовується основа вибірки, яка включає менш ніж усе голосуюче населення певної юрисдикції, тоді опитувач повинен вказати при оприлюдненні даних, що включено і що не включено в основу вибірки. Опитувач також повинен опублікувати пояснення, щоб можна було судити щодо спроможності робити невикривлений висновок щодо результату виборів, який базується на збиранні інформації лише з певної частини усіх юрисдикцій.

Члени Комітету Екзит-полу WAPOR

Голова: Кетлін Френкович, колишній Президент WAPOR, США
Керівник проведення опитувань CBS News

Нік Мун, Великобританія
Директор GfK NOP Social Research

Річард Гілмер, Німеччина
Керівник-розпорядник, «Infratest dimap»

Махар Манхакас, Філіппіни
Президент, Social Weather Stations

Алехандро Морено, Мексика
Керівник департаменту досліджень громадської думки «Reforma»

Анна Андрєєнкова, Росія
Заступник директора ЦПСД

Уоррен Мітофськи, Великобританія (до моменту його смерті у вересні2006 р.)
Президент, «Mitofsky International»

За посадою: Том Сміт, Керівник відділу професійних стандартів WAPOR
Майкл Трауготт, Віце-президент WAPOR

Підтримай Національний екзит-пол’2010

Коментарі